IT school for children

IT school for children
Kids
Programming and Robotics for children and youth, IT camps.
Kids
IT School for children
Non-formal education program:
IT School for children
SCHOOL
09/20/2021
Closest course starting dates:
09/20/2021
12 places left of 12
Course program
Izveidot skolēnu priekšstatu par Minecraft Education Edition mehānismiem, struktūru un komandu blokiem, kā arī programmēšanu. Prasmju attīstība uzdevumu risināšanai no robottehnikas sacensību reglamenta uz Lego Wedo 2,0 un Early Rabotics konstruktora bāzes. Iepazīstināt ar programmēšanu uz Minecraft Building programmas pamatā. Dažādu mehānismu modelēšanas iemaņu apgūšana, iepazīšanas un iemaņu apguvē darbam ar specializētiem blokiem. Veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību sporta un radošajās nodarbībās, radot priekšstatu par veselīgu un vispusīgu dzīvesveidu un personību.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.