Datorgrāmatvedība 1C: Grāmatvedība

Mērķis - sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas darbam grāmatvedības datorprogrammā 1C: Grāmatvedība. Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas grāmatvedības uzskaites pamatos, kā arī savas kompetences ietvaros veic grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumus datorprogrammā 1C: Grāmatvedība atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam patstāvīgi vai vadoša grāmatvedības speciālista uzraudzībā.

Ieguvumi un rezultāti:

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1.      Reģistrēt saņemtos un izsniegtos saimniecisko darījumu dokumentus hronoloģiskajos un sintētiskajos grāmatvedības datorprogrammā 1C: Grāmatvedība.

2.      Zināšanas par finanšu pārskata sastādīšanu datorprogrammā 1C: Grāmatvedība.

3.      Prasmes un iemaņas reģistrēt, apstrādāt un noformēt gada pārskatiem nepieciešamo informāciju datorprogrammā 1C: Grāmatvedība.

4.      Prasmes veikt datorprogrammā 1C: Grāmatvedība korekcijas pārskata periodā uzkrātajai informācijai.

5.      Prasmes un iemaņas sakārtot datorprogrammā 1C: Grāmatvedība nepieciešamo dokumentāciju katras atsevišķas uzskaites objektu grupā.

6.      Prasmes datorprogrammā 1C: Grāmatvedība grāmatojumu veikšanā.

7.      Prasmes datorprogrammā 1C: Grāmatvedība izvēlēties un atlasīt nepieciešamo informāciju.

8.      Prasmes un iemaņas datorprogrammā 1C: Grāmatvedība sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem.Course program:

• Uzņēmuma saimnieciskas darbības uzskaites vispārējie principi.
• Informācijas bāzes sagatavošana.
• Reģistru sākotnēja aizpildīšana.
• Sākotnējo atlikumu ievadīšana. Informācijas apkopojums par programmas 1C:Grāmatvedība pamatfunkcijām un formām.
• Darba alga un kadru uzskaite.
• Uzskaites vispārējie principi. Materiālu un pakalpojumu uzskaite.
• Ražošanas un materiālu uzskaite. Materiāla apkopojums.
• Kases operāciju uzskaite. Norēķini ar kontraģentiem.
• Bankas operāciju uzskaite. Norēķini ar kontraģentiem.
• Valūtas operāciju uzskaite. Materiāla apkopojums.
• Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (NA) uzskaite.
• Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (NA) uzskaite.
• Norēķini ar norēķina personām un kontraģentiem.
• Perioda nobeigšana.
• Reglamenta pārskati.

Similar programs

German (with prior knowledge)
Non-formal education program:
German (with prior knowledge)
German
04/26/2021
Closest course starting dates:
04/26/2021
15 places left of 15
Course program
NVA
English (with prior knowledge) (Intermediate)
Non-formal education program:
English (with prior knowledge) (Intermediate)
English
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
Sewn products manufacturing technology (Seamstress)
Continuing education programs:
Sewn products manufacturing technology (Seamstress)
Sewn product technology
07/19/2021
Closest course starting dates:
07/19/2021
15 places left of 15
Course program
Logistics worker (3rd professional qualification level)
Continuing education programs:
Logistics worker (3rd professional qualification level)
Logistics
06/28/2021
Closest course starting dates:
06/28/2021
15 places left of 15
Course program
VIAA
BIM arhitektūrā
Professional development education program:
BIM arhitektūrā
Būvniecība
Sling and floor controlled bridge crane operation works
Non-formal education program:
Sling and floor controlled bridge crane operation works
Driving self-propelled vehicles
04/05/2021
Closest course starting dates:
04/05/2021
15 places left of 15
Course program
NVA
Norwegian (no prior knowledge)
Non-formal education program:
Norwegian (no prior knowledge)
Norwegian
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
English (with prior knowledge) (Elementary)
Non-formal education program:
English (with prior knowledge) (Elementary)
English
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
AutoCAD
Non-formal education program:
AutoCAD
Computer science construction
08/02/2021
Closest course starting dates:
08/02/2021
10 places left of 10
140 people have finished our courses
Course program
VIAA
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)
Continuing education programs:
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
09/06/2021
Closest course starting dates:
09/06/2021
Course program

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.