Elektromontieris

Elektromontieris

Kvalifikācija: Elektromontieris

Vieta: Daugavpils


Papildus informācija: 22135555,  info@mcplus.lv

Course program:

Kārtība, kādā novērtē pretendenta profesionālās prasmes Mācību centrā plus:

  • pretendents iesniedz Mācību centrā plus iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai (iesnieguma paraugs- https://www.ikvd.gov.lv/lv/media/1089/download).
  • Mācību centrs plus nodrošina pretendentam 2 konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām, profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu un citiem ar eksāmenu saistītiem jautājumiem;
  • Pretendents sedz Kvalifikācijas eksāmena izmaksas, kārtojot 12 cilvēku grupā, eksāmena izmaksas sākot no 43 EUR (sākuma summa atkarīga no Kvalifikācijas).
  • Mācību centrs plus organizē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, nodrošinot pretendentam iespēju kārtot eksāmenu tuvākajā laikā, kurš tiek organizēts Centrā.
  • Pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par “5 – viduvēji”, Mācību centrs plus izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Similar programs

Profesija vienas dienas laikā!
Programmēšanas tehniķis
Programmēšanas tehniķis
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Profesija vienas dienas laikā!
Datorsistēmu tehniķis
Datorsistēmu tehniķis
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Profesija vienas dienas laikā!
Building construction technician
Profesija vienas dienas laikā!
Aprūpētājs
Aprūpētājs
Sociālā aprūpe

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.