Elektromontieris

Elektromontieris

Kvalifikācija: Elektromontieris

Eksāmena datums: 22.11.2023

Vieta: Daugavpils

Piesakies šeit: https://ej.uz/elektromontieris_

Papildus informācija: 22135555,  info@mcplus.lv

Course program:

Kārtība, kādā novērtē pretendenta profesionālās prasmes Mācību centrā plus:

  • pretendents iesniedz Mācību centrā plus iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai (iesnieguma paraugs- https://www.ikvd.gov.lv/lv/media/1089/download).
  • Mācību centrs plus nodrošina pretendentam 2 konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām, profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu un citiem ar eksāmenu saistītiem jautājumiem;
  • Pretendents sedz Kvalifikācijas eksāmena izmaksas, kārtojot 12 cilvēku grupā, eksāmena izmaksas sākot no 43 EUR (sākuma summa atkarīga no Kvalifikācijas).
  • Mācību centrs plus organizē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, nodrošinot pretendentam iespēju kārtot eksāmenu tuvākajā laikā, kurš tiek organizēts Centrā.
  • pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par “5 – viduvēji”, Mācību centrs plus izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;

Pēc eksāmena nokārtošanas iespējams saņemt izdevumu kompensāciju 90% vai 100% apmērā no Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem gan nodarbinātām personām gan bezdarbniekiem. Centra darbinieki konsultēs par kompensācijas ieguves procesu.

Similar programs

Electric forklift operation
Professional development education program:
Electric forklift operation
Driving self-propelled vehicles
NVA NVA
Agile projektu vadība ar Scrum
Non-formal education program:
Agile projektu vadība ar Scrum
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
09/11/2023
Closest course starting dates:
09/11/2023
Course program
Commercial knowledge
Continuing education programs:
Commercial knowledge
Business
Sling and floor controlled bridge crane operation works
Non-formal education program:
Sling and floor controlled bridge crane operation works
Driving self-propelled vehicles
NVA NVA
Programmēšanas pamati PYTHON valodā
Non-formal education program:
Programmēšanas pamati PYTHON valodā
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
09/22/2023
Closest course starting dates:
09/22/2023
Course program
NVA NVA
Programmatūras testēšanas pamati
Non-formal education program:
Programmatūras testēšanas pamati
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.