Finanšu datu uzskaite, izmantojot datorizētās uzskaites sistēmas

Finanšu datu uzskaite, izmantojot datorizētās uzskaites sistēmas
Mērķis - sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas finanšu pārskatu sagatavošanā un finanšu datu analīzē, lai veicinātu prasmes patstāvīgi sastādīt gada pārskatu un risināt uzņēmumu finanšu problēmas, izmantojot datu uzskaites un analīzes metodes, izmantojot datorizētās uzskaites programmas “HORIZON”, “1C: Grāmatvedība”, “Microsoft Excel”. Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, lai savas kompetences ietvaros veiktu grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumus datorprogrammās grāmatvedība “HORIZON”, “1C: Grāmatvedība” atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.

Ieguvumi un rezultāti:

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1.      Reģistrēt saņemtos un izsniegtos saimniecisko darījumu dokumentus hronoloģiskajos un sintētiskajos grāmatvedības datorprogrammās grāmatvedība “HORIZON”, “1C: Grāmatvedība”.

2.      Prasmes un iemaņas reģistrēt, apstrādāt un noformēt gada pārskatiem nepieciešamo informāciju datorprogrammās grāmatvedība “HORIZON”, “1C: Grāmatvedība”.

3.      Prasmes un iemaņas sakārtot datorprogrammās grāmatvedība “HORIZON”, “1C: Grāmatvedība” nepieciešamo dokumentāciju katras atsevišķas uzskaites objektu grupā.

4.      Prasmes datorprogrammās grāmatvedība “HORIZON”, “1C: Grāmatvedība” izvēlēties un atlasīt nepieciešamo informāciju.

5.      Prasmes un iemaņas datorprogrammās grāmatvedība “HORIZON”, “1C: Grāmatvedība” sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem.

6.      Zināšanas par finanšu pārskata sagatavošanu datorprogrammās grāmatvedība “HORIZON”, “1C: Grāmatvedība”, “Microsoft Excel”.

7.      Zināšanas par finanšu datu analīzes sagatavošanu datorprogrammās grāmatvedība “HORIZON”, “1C: Grāmatvedība”, “Microsoft Excel”.Course program:

• Iepazīšanās ar programmu “HORIZON”.
• Finanšu pārskatu sagatavošanā un finanšu datu analīzē izmantojot datorizēto uzskaites programmu “HORIZON”.
• Iepazīšanās ar programmu “1C: Grāmatvedība”.
• Finanšu pārskatu sagatavošanā un finanšu datu analīzē izmantojot datorizēto uzskaites programmu “1C: Grāmatvedība”.
• Finanšu pārskatu sagatavošanā un finanšu datu analīzē izmantojot programmu “Microsoft Excel”

Similar programs

Sewing and decorative products manufacturing technology
Non-formal education program:
Sewing and decorative products manufacturing technology
Sewn product technology
06/14/2021
Closest course starting dates:
06/14/2021
15 places left of 15
Course program
English (no prior knowledge)
Non-formal education program:
English (no prior knowledge)
English
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
Electric forklift driving
Non-formal education program:
Electric forklift driving
Driving self-propelled vehicles
05/24/2021
Closest course starting dates:
05/24/2021
15 places left of 15
Course program
NVA
Logistics worker (3rd professional qualification level)
Continuing education programs:
Logistics worker (3rd professional qualification level)
Logistics
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
VIAA
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)
Continuing education programs:
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
09/06/2021
Closest course starting dates:
09/06/2021
Course program
Basics of drawing
Non-formal education program:
Basics of drawing
Construction
06/25/2021
Closest course starting dates:
06/25/2021
15 places left of 15
Course program
VIAA
BIM būvniecībā
Professional development education program:
BIM būvniecībā
Būvniecība
Commercial knowledge
Continuing education programs:
Commercial knowledge
Business
09/13/2021
Closest course starting dates:
09/13/2021
15 places left of 15
Course program
Russian (no prior knowledge)
Non-formal education program:
Russian (no prior knowledge)
Russian
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
VIAA
Datorgrāmatvedība HORIZON
Professional development education program:
Datorgrāmatvedība HORIZON
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
08/27/2021
Closest course starting dates:
08/27/2021
Course program

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.