Fizika 11.-12.klasei

Mērķi:

  • Sniegt atbalstu skolēniem, gatavojoties valsts pārbaudījumiem fizikā vidusskolā.

Rezultāts:

  • Prot izprast un izskaidrot fizikālās parādības un procesus, kā arī lietot zināšanas par fizikālajām parādībām, jēdzieniem, sakarībām un vienībām;
  • Apgūti pētnieciskās darbības pamati fizikā;
  • Tiks iegūta lielāka pārliecība par savām spējām.Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā


Course program:

Tēmas:

Ir iespēja apgūt atsevišķas tēmas:

1. Mehānika - 30 stundas;
2. Siltumfizika - 15 st.;
3. Elektromagnētisms - 18 st.;
4. Optika - 12 st.;
5. Modernā fizika - 9 st.


Similar programs

Kids
Latviešu valodas zināšanu pilnveide 9. klasei
Latviešu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klasei(optimalais līmenis)
Angļu valoda 10.-12. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)
Angļu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Matemātika 11.-12. klasei
Matemātika 11.-12. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
Kids
Matemātika 8.-9. klasei
Matemātika 9. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
Kids
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.