Fizika 11.-12.klasei

Mērķi:

  • Sniegt atbalstu skolēniem, gatavojoties valsts pārbaudījumiem fizikā vidusskolā.

Rezultāts:

  • Prot izprast un izskaidrot fizikālās parādības un procesus, kā arī lietot zināšanas par fizikālajām parādībām, jēdzieniem, sakarībām un vienībām;
  • Apgūti pētnieciskās darbības pamati fizikā;
  • Tiks iegūta lielāka pārliecība par savām spējām.Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā


Course program:

Tēmas:

Ir iespēja apgūt atsevišķas tēmas:

1. Mehānika - 30 stundas;
2. Siltumfizika - 15 st.;
3. Elektromagnētisms - 18 st.;
4. Optika - 12 st.;
5. Modernā fizika - 9 st.


Similar programs

Minimum hygiene requirements for beauty services
Non-formal education program:
Minimum hygiene requirements for beauty services
Hygiene requirements
Sewing and decorative products manufacturing technology
Non-formal education program:
Sewing and decorative products manufacturing technology
Sewn product technology
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Specializētie komerckursi:
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Power engineering
Kids
Matemātika 8.-9. klasei
Matemātika 9. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
Minimum hygiene requirements for food productions
Non-formal education program:
Minimum hygiene requirements for food productions
Hygiene requirements
NVA NVA
Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
Non-formal education program:
Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
German (with prior knowledge)
Non-formal education program:
German (with prior knowledge)
German
Profesija vienas dienas laikā!
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Continuing education programs:
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.