Fizikas pamati 8. - 9.klasei

Mērķi:

  • Pilnveidot skolēnu izpratni par dabas vienotību un sekmēt skolēnu līdzatbildīgas attieksmes veidošanos apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanai, izzinot fizikālās parādības un procesus, to cēloņus un likumsakarības.

Ieguvumi un rezultāti:

  • Tika apgūta pamatskolas programma fizikā optimālajā līmenī;
  • Apgūti pētnieciskās darbības pamati fizikā;
  • Tiek paplašinātas iespējas iestāšanai vidusskolas un arodskolas programmās.

Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā.


Course program:

Tēmas:

1. Vielas, ķermeni un fizikālās parādības.
2. Kustība.
3. Skaņa.
4. Spiediens.
5. Siltums.
6. Elektrība.
7. Visums.

Similar programs

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.