Fizikas pamati 8. - 9.klasei

Mērķi:

  • Pilnveidot skolēnu izpratni par dabas vienotību un sekmēt skolēnu līdzatbildīgas attieksmes veidošanos apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanai, izzinot fizikālās parādības un procesus, to cēloņus un likumsakarības.

Ieguvumi un rezultāti:

  • Tika apgūta pamatskolas programma fizikā optimālajā līmenī;
  • Apgūti pētnieciskās darbības pamati fizikā;
  • Tiek paplašinātas iespējas iestāšanai vidusskolas un arodskolas programmās.

Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā.


Course program:

Tēmas:

1. Vielas, ķermeni un fizikālās parādības.
2. Kustība.
3. Skaņa.
4. Spiediens.
5. Siltums.
6. Elektrība.
7. Visums.

Similar programs

Energetics and electrical engineering (Electrician)
Specializētie komerckursi:
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Power engineering
English (with prior knowledge) (Elementary)
Non-formal education program:
English (with prior knowledge) (Elementary)
English
Sewn products manufacturing technology (Seamstress)
Continuing education programs:
Sewn products manufacturing technology (Seamstress)
Sewn product technology
NVA NVA
Programmatūras testēšanas pamati
Non-formal education program:
Programmatūras testēšanas pamati
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
NVA
English (with prior knowledge) (Intermediate)
Non-formal education program:
English (with prior knowledge) (Intermediate)
English
Profesija vienas dienas laikā!
Kvalifikācija "Datorsistēmu tehniķis"
Continuing education programs:
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”)
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.