Manufacture of sewing articles

Manufacture of sewing articles
NVA
Unemployed (education with coupons from State Employment Agency (100% paid by the government))
NVA
Sewn products manufacturing technology (Seamstress)
Continuing education programs:
Sewn products manufacturing technology (Seamstress)
Sewn product technology
Mācību centrs sagatavo kvalificētus šūšanas nozares darbiniekus – šuvējus, kas var strādāt šūto izstrādājumu izgatavošanas uzņēmumos vai individuālo pasūtījumu darbnīcās, veikt apģērba kontruēšanu un modelēšanu, kā arī apstrādāt šūto izstrādājumu mezglu un detaļas, izmantojot atbilstošus materiālus, iekārtas un apstrādes paņēmienus, atbilstoši darba ātrumam un kvalitātes prasībām.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.