Computer science and information technology

Computer science and information technology
SEA for employed
Accounting process management with Horizon software
Accounting process management with Horizon software
Computer skills in accounting
05/28/2024
Closest course starting dates:
05/28/2024
Course program
SEA for employed
Agile Project Management with Scrum
Agile Project Management with Scrum
Computer systems, databases and computer networks
SEA for employed
Computer Skills with Microsoft Office 365 (Intermediate Level)
Computer Skills with Microsoft Office 365 (Intermediate Level)
Computer systems, databases and computer networks
SEA for employed
Computer skills with Microsoft Office 365 (for beginners)
Computer skills with Microsoft Office 365 (for beginners)
Computer systems, databases and computer networks
SEA for employed
AutoCad 3D Graphic Design Tool
AutoCad 3D Graphic Design Tool
Computer systems, databases and computer networks
05/20/2024
Closest course starting dates:
05/20/2024
Course program
SEA for employed
Fundamentals of WEB Design (UI/UX)
Fundamentals of WEB Design (UI/UX)
Computer systems, databases and computer networks
05/16/2024
Closest course starting dates:
05/16/2024
Course program
SEA for employed
Data processing, analysis and visualization using Microsoft Excel
Data processing, analysis and visualization using Microsoft Excel
Computer systems, databases and computer networks
05/21/2024
Closest course starting dates:
05/21/2024
Course program
SEA for employed
Software Testing Fundamentals
Software Testing Fundamentals
Computer systems, databases and computer networks
05/15/2024
Closest course starting dates:
05/15/2024
Course program
SEA for unemployed and job seekers
Unemployed (education with coupons from State Employment Agency (100% paid by the government))
Mūsdienās prasme strādāt ar datoru ir ikdienas nepieciešamība. Tādēļ mācību centrs piedāva apgūt datorzinības pamatlīmenī, lietotāju līmenī, kā arī speciālās datorprogrammas, kas paver iespējas izmantot datoru profesionālajā līmenī. Prasmīgi lietojot datoru tiek automatizēti ikdienas darbi, biznesa procesi, daudzi pakalpojumi ir vieglāk un ātrāk sasniedzami, lietojot piekļuvi internetam un izmantojot dažādas datorprogrammas.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.