Computer science and information technology

Computer science and information technology
NVA
Unemployed (education with coupons from State Employment Agency (100% paid by the government))
NVA
Installation, configuration and maintenance of PC operating systems and user applications
Non-formal education program:
Installation, configuration and maintenance of PC operating systems and user applications
Information technology
11/15/2022
Closest course starting dates:
11/15/2022
Course program
NVA
Working with OpenOffice software package
Non-formal education program:
Working with OpenOffice software package
Information technology
11/14/2022
Closest course starting dates:
11/14/2022
Course program
NVA
Web solution development
Non-formal education program:
Web solution development
Information technology
11/11/2022
Closest course starting dates:
11/11/2022
Course program
NVA
Accounting computer skills (Horizon or Bilance software)
Non-formal education program:
Accounting computer skills (Horizon or Bilance software)
Computer skills in accounting
11/11/2022
Closest course starting dates:
11/11/2022
Course program
NVA
Working with accounting computer programs (1C: Accounting)
Non-formal education program:
Working with accounting computer programs (1C: Accounting)
Computer skills in accounting
11/10/2022
Closest course starting dates:
11/10/2022
Course program
NVA
AutoCAD
Non-formal education program:
AutoCAD
Computer science construction
11/08/2022
Closest course starting dates:
11/08/2022
Course program
NVA
Computer science (no prior knowledge)
Non-formal education program:
Computer science (no prior knowledge)
Computer science
11/07/2022
Closest course starting dates:
11/07/2022
Course program
NVA
Computer science (with prior knowledge)
Non-formal education program:
Computer science (with prior knowledge)
Computer science
11/07/2022
Closest course starting dates:
11/07/2022
Course program
Mūsdienās prasme strādāt ar datoru ir ikdienas nepieciešamība. Tādēļ mācību centrs piedāva apgūt datorzinības pamatlīmenī, lietotāju līmenī, kā arī speciālās datorprogrammas, kas paver iespējas izmantot datoru profesionālajā līmenī. Prasmīgi lietojot datoru tiek automatizēti ikdienas darbi, biznesa procesi, daudzi pakalpojumi ir vieglāk un ātrāk sasniedzami, lietojot piekļuvi internetam un izmantojot dažādas datorprogrammas.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.