Computer science and information technology

Computer science and information technology
NVA NVA
Agile projektu vadība ar Scrum 12.09
Agile projektu vadība ar Scrum
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
NVA NVA
Programmēšanas pamati PYTHON valodā 20.09
Programmēšanas pamati PYTHON valodā
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
NVA NVA
Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
NVA NVA
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon programmu
NVA
Unemployed (education with coupons from State Employment Agency (100% paid by the government))
Mūsdienās prasme strādāt ar datoru ir ikdienas nepieciešamība. Tādēļ mācību centrs piedāva apgūt datorzinības pamatlīmenī, lietotāju līmenī, kā arī speciālās datorprogrammas, kas paver iespējas izmantot datoru profesionālajā līmenī. Prasmīgi lietojot datoru tiek automatizēti ikdienas darbi, biznesa procesi, daudzi pakalpojumi ir vieglāk un ātrāk sasniedzami, lietojot piekļuvi internetam un izmantojot dažādas datorprogrammas.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.