Energy and electrical engineering

Energy and electrical engineering
NVA
Unemployed (education with coupons from State Employment Agency (100% paid by the government))
Mācību centrs sagatavo kvalificētus speciālistus – elektromontierus, kuri veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.