Business and accounting

Business and accounting
SEA for unemployed and job seekers
Small and medium business management
SEA for unemployed and job seekers
Unemployed (education with coupons from State Employment Agency (100% paid by the government))
Mācību centrs piedāvā apgūt mūsdienīgai videi atbilstošās zināšanas, prasmes un iemaņas mazā un vidējā biznesa vadībā, mārketingā, projektu vadībā un grāmatvedībā, prasmes analizēt biznesa procesus, veikt saimnieciskās darbības uzskaiti, plānot, regulēt finanšu plūsmas.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.