Business and accounting

Business and accounting
NVA
Unemployed (education with coupons from State Employment Agency (100% paid by the government))
NVA
Commercial knowledge
Continuing education programs:
Commercial knowledge
Business
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
NVA
Small business organization (small to medium business management)
Professional development education program:
Small business organization (small to medium business management)
Business
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
NVA
Accounting basics
Professional development education program:
Accounting basics
Business
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
Mācību centrs piedāvā apgūt mūsdienīgai videi atbilstošās zināšanas, prasmes un iemaņas mazā un vidējā biznesa vadībā, mārketingā, projektu vadībā un grāmatvedībā, prasmes analizēt biznesa procesus, veikt saimnieciskās darbības uzskaiti, plānot, regulēt finanšu plūsmas.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.