Languages

NVA
Unemployed (education with coupons from State Employment Agency (100% paid by the government))
NVA
French (no prior knowledge)
Non-formal education program:
French (no prior knowledge)
French
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
NVA
German (with prior knowledge)
Non-formal education program:
German (with prior knowledge)
German
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
NVA
German (no prior knowledge)
Non-formal education program:
German (no prior knowledge)
German
03/12/2021
Closest course starting dates:
03/12/2021
15 places left of 15
Course program
NVA
Norwegian (no prior knowledge)
Non-formal education program:
Norwegian (no prior knowledge)
Norwegian
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
NVA
Swedish (no prior knowledge)
Non-formal education program:
Swedish (no prior knowledge)
Swedish
06/11/2021
Closest course starting dates:
06/11/2021
15 places left of 15
Course program
Russian (with prior knowledge)
Non-formal education program:
Russian (with prior knowledge)
Russian
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
NVA
Russian (with prior knowledge)
Non-formal education program:
Russian (with prior knowledge)
Russian
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
NVA
English (with prior knowledge) (Higher Intermediate)
Non-formal education program:
English (with prior knowledge) (Higher Intermediate)
English
06/30/2020
Closest course starting dates:
06/30/2020
15 places left of 15
Course program
Valodu pārvaldīšana tā ir ikdienas nepieciešamība, kas palielina cilvēka iespējas pilnvērtīgi komunicēt, atrast labi apmaksātu darbu, iegūt izglītību ārzemēs, pārliecinoši ceļot pa visu pasauli. Mācību centrs piedāvā valodu apguvi visiem, kas to vēlas. Jūs varat apmeklēt nodarbības bez valodas priekšzināšanām, kā arī ar priekšzināšanām.

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.