Iebūvēto lietojumprogrammu speciālists

Iebūvēto lietojumprogrammu speciālists

Mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst Python, C, C++ programmešanas valodas, kā arī teorētiskas zināšanas par algoritmu darbības principiem, apgūst Bash, Montāžas sistēmas (make, cmake and etc.), iebūvējamā PO izstrāde, Reālā laika operētājsistēmas (FreeRTOS and etc.), zināšanas par procesiem komerciālās izstrādnēs, tādām kā PO izstrādes metodoloģija un projektu vadība komerciālās izstrādnēs, dokumentācija un projektu atbalsts, apkārtnes apzināšana (versiju kontrole, Jira, GitLab and etc), darbs ar operētājsistēmu Linux (uz Ubuntu pamata)
Soft skills / komunicēšana komandā, praktiskās prasmes un iemaņas.Ieguvumi un rezultāti:

Apmācības rezultātā tiek apgūtas šādas zināšanas un prasmes:
С, С ++ programming language, Bash, montāžas sistēmas (make, cmake and etc.), iebūvējamā PO izstrāde, reālā laika operētājsistēmas (Free RTOS and etc.), shemotehnika (analogu),shemotehnika (ciparu), protokoli un datu pārraides interfeisi (Connectivity), programmnodrošinājuma testēšanas pamati, elektronisko iekārtu testēšanas īpatnības, Python, algoritmi, desktopa PO izstrāde, datu ciparu apstrādes pamati, tīkli un telekomunikācijas (Network Protocols), desktopa PO izstrāde, operētājsistēmas (Linux Kernel), paplašinātās PO testēšanas prakses, PO izstrādes metodoloģija un projektu vadība komerciālās izstrādnēs, dokumentācijas un projektu atbalsts, apkārtnes apzināšana (versiju kontrole, Jira, GitLab and etc), darbs ar operētājsistēmu Linux (uz Ubuntu pamata), Soft skills / komunicēšana komandā.

Course program:

Similar programs

Minimum hygiene requirements for beauty services
Non-formal education program:
Minimum hygiene requirements for beauty services
Hygiene requirements
Working with OpenOffice software package
Non-formal education program:
Working with OpenOffice software package
Information technology
French (no prior knowledge)
Non-formal education program:
French (no prior knowledge)
French
NVA NVA
Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
Non-formal education program:
Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
NVA NVA
Projektu vadība ar Microsoft Project
Projektu vadība ar Microsoft Project
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Kids
Exciting math
Exciting math
Zināšanu pilnveidošana
Profesija vienas dienas laikā!
Programmēšanas tehniķis
Continuing education programs:
Programmēšana (kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis”)
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
11/15/2023
Closest course starting dates:
11/15/2023
Course program
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Specializētie komerckursi:
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Power engineering

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.