Informācijas sistēmu (IS) izstrādes tehnoloģijas

Informācijas sistēmu (IS) izstrādes tehnoloģijas
Plakats_ABI_krasains_REACT-EU_DRUKĀŠANAI.png
(ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

NVA kuponu apmācības programma ir finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem!


Neformālās programmas sasniedzamais rezultāts:

Apgūt zināšanas un praktiskas iemaņas Informācijas sistēmu (IS) izstrādes jomā, apgūt dažādus informācijas sistēmas dzīves cikla variantus un atbilstošās informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādes aktivitātes. Kursu mērķis ir attīstīt izglītojamā zināšanas un prasmes informācijas sistēmu izstrādes tehnoloģijās.


Neformālās programmas uzdevumi:

 1. Iepazīties ar IS jēdzienu un uzbūvi
 2. Izprast datu modeļu veidus
 3. Apgūt IS veidus un to klasifikāciju
 4. Apgūt IS izveides ciklu un dzīves ciklu
 5. Izprast IS izstrādes projekta grupas darba organizēšanas principus
 6. Apgūt IS programmatūras izstrādi un testēšanu
 7. Iepazīties ar CASE rīku IS izstrādei

Course program:

Tēma:
 1. Informācijas un informācijas sistēmas jēdziens, tās uzbūve;
 2. Datu modeļi; 
 3. Informācijas sistēmu veidi; 
 4. Informācijas sistēmu analīze un projektēšana; 
 5. Projekta grupas darba organizēšana; 
 6. Informācijas sistēmas programmatūras izstrādāšana un testēšana; 
 7. CASE rīks IS izstrādei;

Similar programs

Kids
Matemātika 8.-9. klasei
Matemātika 9. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
Sewing and decorative products manufacturing technology
Non-formal education program:
Sewing and decorative products manufacturing technology
Sewn product technology
NVA NVA
Programmēšanas pamati PYTHON valodā 20.09
Non-formal education program:
Programmēšanas pamati PYTHON valodā
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
09/20/2023
Closest course starting dates:
09/20/2023
Course program
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Specializētie komerckursi:
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Power engineering
Kids
Latviešu valodas zināšanu pilnveide 5. - 7.klasei
Latviešu valoda 5.-7.klasei
Zināšanu pilnveidošana
Datorgrāmatvedība 1C: Grāmatvedība
Professional development education program:
Datorgrāmatvedība 1C: Grāmatvedība
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšana
Professional development education program:
Grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšana
Uzņēmējdarbiba
Personal data protection and IT security
Non-formal education program:
Personal data protection and IT security
Data security

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.