Krāpniecība (kiberuzbrukumu) metodes un sociālā inženierija ikdienā

Krāpniecība (kiberuzbrukumu) metodes un sociālā inženierija ikdienā
Plakats_ABI_krasains_REACT-EU_DRUKĀŠANAI.png
(ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

NVA kuponu apmācības programma ir finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem!


Neformālās programmas sasniedzamais rezultāts:

Izglītības procesā apgūt zināšanas un attīstīt digitālās prasmes un kompetences par risinājumiem, kas ļaus pasargāt no interneta draudiem personīgos datus un ierīces, kā arī spēt atpazīt kiberuzbrukuma metodes, lai izvairītos no krāpšanas internetā vai viedtālrunī/tālrunī, un atpazīt visbiežāk pielietojamās krāpnieku metodes, kurām var sagatavoties. 

Neformālās programmas uzdevumi:

  1. Zināšanas: Zināt un prast patstāvīgi pielietot informācijas drošības rīkus, metodes kritisko resursu aizsardzībai.
  2. Prasmes: Prast izskaidrot apdraudējumu kibertelpā globālo nozīmi un ietekmi uz ekonomiku un politiskajiem procesiem.
  3. Kompetences: Spēt analizēt konkrētas situācijas un izdarīt patstāvīgus secinājumus par kiberdrošības un IT pārvaldību. Spēt, ieviešot tehnoloģiskus jauninājumus, apzināties, paredzēt un identificēt tiem pastāvošos draudus kibertelpā.

Course program:

Tēma:
  1. Sociālās inzenierijas un kiberdrošības jēdziens;
  2. Krāpniecība digitālajā vidē;
  3. Krāpniecības digitālajā vidē veidi;
  4. Kiberaizsardzības metodes;
  5. Īpaša uzmanība bērnu un jauniešu kiberdrošībai un sociālās inženierijas īpatnības.

Similar programs

NVA NVA
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon programmu
Professional development education program:
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon programmu
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
German (no prior knowledge)
Non-formal education program:
German (no prior knowledge)
German
Small business organization (small to medium business management)
Professional development education program:
Small business organization (small to medium business management)
Business
Kids
Matemātika 8.-9. klasei
Matemātika 9. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
Basic work safety education program
Professional development education program:
Basic work safety education program
Labor protection
10/17/2023
Closest course starting dates:
10/17/2023
Course program
Autokāra vadīšana
Professional development education program:
Autokāra vadīšana
Pašgājēmašīnu vadīšana

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.