Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei

Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei

Mērķi:

 • Nostiprināt esošās zināšanas latviešu valodā un paplašināt tās.
 • Pilnveidot klausīšanas, runāšanas prasmes un attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
 • Attīstīt informācijas iegūšanas un izvērtēšanas prasmes.
 • Sekmēt daudzveidīgu valodas modeļu izmantošanu runā;
 • Attīstīt pareizrunas un pareizrakstības prasmes atbilstoši latviešu literārās valodas normām.
 • Pilnveidot vārdu krājumu, izmantojot jaunu vārdu un formu darināšanu.
 • Sagatavot skolēnus valsts centralizētam eksāmenam latviešu valodā.
 • Paplašināt skolēna iespējas turpināt mācības augstskolā.

Ieguvumi un rezultāti:

 • Skolēns jūtas psiholoģiski drošāks un pārliecinošāks, gatavs CE kārtošanai;
 • Papildinātas un nostiprinātas zināšanas latviešu valodā
 • Iegūta lielāka pārliecība par savām spējām
 • Paplašinās iespējas iestāties augstskolā vai koledžā


Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā.


Course program:

Programmā iekļautas tēmas, kas atbilst skolas un starptautisko eksāmenu prasībām. Apmācību procesā skolēni iegūst un pilnveido nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai efektīvi izpildītu eksāmenu formātam atbilstošus uzdevumus.

 • Gramatikas atkārtošana;
 • Domrakstu rakstīšanas trenēšana;
 • Tekstu uztveršanas prasmes;
 • Ātrlasīšanas prasmes;
 • Dzirdes uztvere – eksāmena audio daļas trenēšana;
 • Mutiskā daļa – runātprasmes attīstīšana;
 • Vārdu krājuma palašināšana;
 • Psiholoģiskā sagatavošana eksāmenam.
 • Similar programs

  Kids
  Matemātika 11.-12. klasei
  Matemātika 11.-12. klasei
  Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
  Kids
  Latviešu valodas zināšanu pilnveide 9. klasei
  Latviešu valoda 9. klasei
  Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
  Kids
  Angļu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klasei(optimalais līmenis)
  Angļu valoda 10.-12. klasei
  Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
  Kids
  Matemātika 8.-9. klasei
  Matemātika 9. klasei
  Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
  Kids
  Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)
  Angļu valoda 9. klasei
  Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
  Kids
  Fizika 11.-12.klasei
  Fizika 10.-12.klasei
  Zināšanu pilnveidošana mācību jomās

  This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.