Latviešu valodas zinašanu pilnveide 7.-8.klasei

Latviešu valodas zinašanu pilnveide 7.-8.klasei

Mērķi:

1. Profesionālā palīdzība valodas apguvē;
2. Pilnveidot klausīšanās un runāšanas prasmes un attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes;
3. Attīstīt informācijas iegūšanas un izvērtēšanas prasmes;
Sekmēt daudzveidīgu valodas modeļu izmantošanu runā;
4. Attīstīt pareizrunas un pareizrakstības prasmes atbilstoši latviešu literārās valodas normām;
5. Pilnveidot vārdu krājumu, izmantojot jaunu vārdu un formu darināšanu.

Ieguvumi un rezultāti:

Prasme sazināties latviešu valodā skolēnu vecumam un vajadzībām atbilstošās situācijās.
Valodas psiholoģiskā barjera noņemšana.
Skolēns jūtas psiholoģiski drošāks un pārliecinošāks, gatavs CE kārtošanai.


Stundu skaits:  62

(2 ak.st. 2 reizes nedēļā)

Course program:

Similar programs

Tīmekļa vietņu programmēšana un WEB dizaina risinājumu izstrāde
Professional development education program:
Tīmekļa vietņu programmēšana un WEB dizaina risinājumu izstrāde
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Basic work safety education program
Professional development education program:
Basic work safety education program
Labor protection
10/17/2023
Closest course starting dates:
10/17/2023
Course program
Project management
Professional development education program:
Project management
Management
NVA NVA
Informācijas sistēmu (IS) izstrādes tehnoloģijas
Non-formal education program:
Informācijas sistēmu (IS) izstrādes tehnoloģijas
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
NVA NVA
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar 1C:grāmatvedība programmu
Non-formal education program:
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar 1C:grāmatvedība programmu
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Profesija vienas dienas laikā!
Aprūpētājs
Continuing education programs:
Sociālā aprūpe
Aprūpētājs
10/24/2023
Closest course starting dates:
10/24/2023
Course program
Biznesa projektu un komandas vadība
Professional development education program:
Biznesa projektu un komandas vadība
Uzņēmējdarbiba

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.