Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki

Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
Plakats_ABI_krasains_REACT-EU_DRUKĀŠANAI.png
(ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

NVA kuponu apmācības programma ir finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem!

Neformālās programmas sasniedzamais rezultāts:

Izglītības procesā apgūt zināšanas un attīstīt digitālās prasmes un kompetences veidojot pārskatāmas, uzmanību piesaistošas un efektīvas prezentācijas satura un noformējuma ziņā, ņemot vērā dažādus psiholoģiskos aspektus, un apgūt prasmes prezentāciju novadīšanā konkrētai mērķauditorijai, apgūt praktiskās iemaņas dažādu prezentāciju izveides tiešsaistes rīku jēgpilnai izmantošanai, apskatot katra tiešsaistes rīka būtību un iespējas. Spēt izmantot specializētos profesionālos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus, paaugstinot  savu konkurētspēju darba vidē.

Neformālās programmas uzdevumi:

 1. Apgūt prasmi vizuāli papildināt uzstāšanos mērķauditorijas priekša.
 2. Apgūt prasmi sagatavot prezentācijas zinātniski pētnieciskā vai kursa darba aizstāvēšanai.
 3. Apgūt prasmi uzskatāmāk un skaidrāk pasniegt kādu ideju plašākai auditorijai.
 4. Apgūt prasmi sagatavot informatīvus vai reklāmas materiālus, kā arī interaktīvus mācību līdzekļus.
 5. Izveidot un attīstīt prasmi veidot un lietot prezentācijas, veicot darbības ar slaidiem un slaidu objektiem.
 6. Izveidot un attīstīt prasmi lietot interneta resursus, meklēt un atrast vajadzīgo informāciju, izmantot e-pasta pakalpojumus.
 7. Izveidot priekšstatu par drošu interneta lietošanu, datu aizsardzības nepieciešamību un metodēm.
 8. Spēt izmantot tiešsaistes prezentāciju izveides rīkus.

Course program:

Tēmas:
 1. Lietotnes un rīki prezentāciju veidošanai;
 2. Prezentācijas veidošanas secība;
 3. Prezentāciju veidi;
 4. Digitālo platformu daudzveidība prezentāciju izveidei;
 5. Tekstuālās informācijas kārtošana;
 6. Prezentācijas vizuālās daļas režija;
 7. Diagrammas veidošana slaidā;
 8. Tabula slaidā;
 9. Izvades sagatavošana;
 10. Prezentāciju dizaina principi un praktiskie ieteikumi;

Similar programs

NVA NVA
Projektu vadība ar Microsoft Project
Projektu vadība ar Microsoft Project
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Personal data protection and IT security
Non-formal education program:
Personal data protection and IT security
Data security
NVA NVA
Digitālie risinājumi: e-paraksts un e-adrese. Digitāla saziņa ar valsti
Non-formal education program:
Digitālie risinājumi: e-paraksts un e-adrese. Digitāla saziņa ar valsti
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Biroja darbības organizēšana uzņēmējdarbības procesu nodrošināšanai
Professional development education program:
Biroja darbības organizēšana uzņēmējdarbības procesu nodrošināšanai
Uzņēmējdarbiba
English (with prior knowledge) (Elementary)
Non-formal education program:
English (with prior knowledge) (Elementary)
English
Basic work safety education program
Professional development education program:
Basic work safety education program
Labor protection
10/17/2023
Closest course starting dates:
10/17/2023
Course program
Kids
Latviešu valoda 1.-4.klasei
Latviešu valoda 1.-4.klasei
Zināšanu pilnveidošana

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.