Matemātika 11.-12. klasei

Matemātika 11.-12. klasei

Mērķi:

  • Teorētisko un praktisko materiālu atkārtošana, iepriekšējo gadu eksāmenu rakstīšana; 
  • Skolēnu sagatavošana CE matemātikā.

Ieguvumi un rezultāti:

  • Tika apgūta matemātikas vidusskolas programma optimālajā līmenī; 
  • Skolēns sagatavots eksāmenam matemātikā, jūtas psiholoģiski drošāks un pārliecinošāks;
  • Tiek paplašinātas iespējas iestāšanai augstskolu vai koledžu programmās.


Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā


Course program:

1. Vektori un kustība

2. Līnijas vienādojums

3. Kombinatorika un varbūtība

4. Statistika

5. Daļveida funkcija un algebriskas daļas

6. Daļveida vienādojumi un nevienādības

7. Sinusa un kosinusa funkcijas

8. Trigonometriskās izteiksmes un vienādojumi

9. Pakāpe ar racionālu kāpinātāju, ģeometriskā progresija

10. Eksponentfunkcija

11. Taisnes un plaknes telpā. Daudzskaldņi

12. Rotācijas ķermeņi

Similar programs

Kids
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)
Angļu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klasei(optimalais līmenis)
Angļu valoda 10.-12. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Matemātika 8.-9. klasei
Matemātika 9. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
Kids
Fizika 11.-12.klasei
Fizika 10.-12.klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Latviešu valodas zināšanu pilnveide 9. klasei
Latviešu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.