Matemātika 11.-12. klasei

Matemātika 11.-12. klasei

Mērķi:

  • Teorētisko un praktisko materiālu atkārtošana, iepriekšējo gadu eksāmenu rakstīšana; 
  • Skolēnu sagatavošana CE matemātikā.

Ieguvumi un rezultāti:

  • Tika apgūta matemātikas vidusskolas programma optimālajā līmenī; 
  • Skolēns sagatavots eksāmenam matemātikā, jūtas psiholoģiski drošāks un pārliecinošāks;
  • Tiek paplašinātas iespējas iestāšanai augstskolu vai koledžu programmās.


Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā


Course program:

1. Vektori un kustība

2. Līnijas vienādojums

3. Kombinatorika un varbūtība

4. Statistika

5. Daļveida funkcija un algebriskas daļas

6. Daļveida vienādojumi un nevienādības

7. Sinusa un kosinusa funkcijas

8. Trigonometriskās izteiksmes un vienādojumi

9. Pakāpe ar racionālu kāpinātāju, ģeometriskā progresija

10. Eksponentfunkcija

11. Taisnes un plaknes telpā. Daudzskaldņi

12. Rotācijas ķermeņi

Similar programs

NVA NVA
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon programmu
Professional development education program:
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon programmu
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Specializētie komerckursi:
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Power engineering
Valsts valoda - pamata līmeņa 2. pakāpe (A2)
Non-formal education program:
Valsts valoda - pamata līmeņa 2. pakāpe (A2)
Valsts valoda
SIF
Valsts valoda - Ukrainas civiliedzīvotājiem - pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) #ValodaLVUKR2023
Valsts valoda - pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) #ValodaLVUKR2023
Valsts valoda
10/06/2023
Closest course starting dates:
10/06/2023
Course program
Finanšu datu uzskaite, izmantojot datorizētās uzskaites sistēmas
Professional development education program:
Finanšu datu uzskaite, izmantojot datorizētās uzskaites sistēmas
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Lietojumprogrammu testētājs
Professional development education program:
Lietojumprogrammu testētājs
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Building construction technician
Continuing education programs:
Building construction technician
Construction
10/26/2023
Closest course starting dates:
10/26/2023
Course program
NVA NVA
3D grafiskās projektēšanas rīks AutoCAD
Non-formal education program:
3D grafiskās projektēšanas rīks autocad
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
09/18/2023
Closest course starting dates:
09/18/2023
Course program
Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā
Professional development education program:
Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā
Uzņēmējdarbiba

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.