Matemātika 8.-9. klasei

Matemātika 8.-9. klasei

Mērķi:

  • Teorētisko un praktisko materiālu atkārtošana, iepriekšējo gadu eksāmenu rakstīšana; 
  • Skolēnu sagatavošana CE matemātikā.

Ieguvumi un rezultāti:

  • Tika apgūta matemātikas pamatskolas programma optimālajā līmenī;
  • Skolēns sagatavots eksāmenam matemātikā, jūtas psiholoģiski drošāks un pārliecinošāks;
  • Tiek paplašinātas iespējas turpināt mācības vidusskolā.

Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā


Course program:

1. Darbības ar racionāliem skaitļiem

2. Daļas un procenti. Proporcija

3. Pakāpes un to īpašības

4. Vienādojumi

5. Nevienādības

6. Kombinatorikas un statistikas elementi

7. Algebriskās daļas

8. Funkcijas

9. Kvadrātsaknes

10. Četrstūri

11. Riņķa līnija un tās elementi

12. Trijstūri

13. Prizma, konuss, cilindrs utt.

14. Sistēmas


Similar programs

Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)
Angļu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klasei(optimalais līmenis)
Angļu valoda 10.-12. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Matemātika 11.-12. klasei
Matemātika 11.-12. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
Kids
Fizika 11.-12.klasei
Fizika 10.-12.klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Latviešu valodas zināšanu pilnveide 9. klasei
Latviešu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.