Matemātiskās domāšanas attīstīšana(1.-4.kl). Padziļināta matemātikas apguve

Matemātiskās domāšanas attīstīšana(1.-4.kl). Padziļināta matemātikas apguve

Mērķi:

1. Pozitīvā kontakta izveide ar skolotāju;
2. Loģiskās, matemātiskās domāšanas attīstīšana;
3. Neatlaidības, precizitātes, patstāvības, loģiskās domāšanas attīstīšana, risinot nestandartus, paaugstinātās grūtības uzdevumus un meklējot dažādus uzdevumu risinājumus.

Ieguvumi un rezultāts:

1. Prasme risināt nestandartus matemātiskos uzdevumus;
2. Spēja spriest, analizēt, modelēt, salīdzināt, loģiski domāt un redzēt nestandartus uzdevuma risinājumus.

Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā.

Course program:

- Līnijas
- Ģeometriskas figūras
- Cipari un skaitļi
- Kombinatorika
- Darbības ar kopām
- Polimino
- Zīmējumu un shēmu lietošana 

Similar programs

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.