Mērķi:

 • Sniegt kopīgo izpratni par datoru un datorprogrammām;
 • apgūt elementāros programmēšanas pamatus;
 • attīstīt kritisko un radošo domāšanu;
 • prasmi izmantot dažāda veida informācijas avotus un strādāt komandā.


Ieguvumi un rezultāts:

 • Tiek paplašinātas zināšanas par datoru un datorprogrammām; 
 • Sniegtas programmēšanas zināšanas un prasmes;
 • Attīstītas prasmes darbā ar multimediju un informācijas avotiem;
 • Attīstītas prasmes darboties grupā, kā arī prasme izvērtēt savu un komandas darbu.

Stundu skaits:  64 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā.

Course program:

 • Izglītojamais ieguvis zināšanas par datoru un datorprogrammām.

 • Izglītojamais pārzina un prot pielietot programmēšanas pamatus datora vadībā.

 • Attīstās izglītojamā prasmes darbā ar multimediju un informācijas avotiem.

 • Attīstās izglītojamā radošās spējas.

Similar programs

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.