Programmēšanas pamati PYTHON valodā20_5770fce9cebe35.45165068.pngPlakats_ABI_krasains_REACT-EU_DRUKĀŠANAI.png

(ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

NVA kuponu apmācības programma ir finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem!


Neformālās programmas sasniedzamais rezultāts:  

Apgūt zināšanas un praktiskas iemaņas, kas atbilst šī brīža darba tirgus pieprasījumam Python tīmekļa lietotnes izstrādes jomā. Veidot sapratni par programmēšanas valodas būtību un galvenos principus, praktiski apgūt Web aplikāciju izstrādes instrumentus un palaišanas mehānismus. Šis kurss ir paredzēts iesācējiem bez Python programmēšanas priekšzināšanām, kā arī praktizējošiem programmētajiem, kas grib apgūt Python valodu Web lietotņu izstrādei.

 

Neformālās programmas uzdevumi:

1. Apgūt programmatūras izstrādes posmus;

2. Apgūt Python3 valodas sintaksi, konstrukcijas un programmas uzbūves principus;

3. Apgūt ievaddatu kontroles veidus, informācijas integritātes pārbaudi, uzdevumu automatizēšanas pamatus un lietotāja saskarnes veidošanu;

4. Apgūt ārējo resursu izmantošanas iespējas noteiktu uzdevumu risināšanai;

5. Apgūst tīmekļa datu izmantošanu (JSON)

6. Apgūt ārējo bibliotēkas izmantošanu;

7. Apgūt tīmekļa datu analīzes metodes;

8. Apgūt Django web izstrādiCourse program:

Tēmas:
1. Programmēšanas valodas Python struktūra un sintakse;
2. Python programmēšanas vides instalēšana un konfigurēšana;
3. Python datu formatēšanas un izvades pamatmetodes;
4. Teksta datu apstrāde;
5. Python3 valoda WEB lietotņu izstrādei;
6. Ārējo servisu API izmantošana;
7. Datu apmaiņas standarti;
8. Python bibliotēkas un to izmantošana procesu automatizācijā.


Similar programs

Computer science (with prior knowledge)
Non-formal education program:
Computer science (with prior knowledge)
Computer science
NVA NVA
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar 1C:grāmatvedība programmu
Non-formal education program:
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar 1C:grāmatvedība programmu
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Continuing education programs:
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Uzņēmējdarbiba
10/05/2023
Closest course starting dates:
10/05/2023
Course program
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Lietvedības ĀBeCe)
Uzņēmējdarbība
10/05/2023
Closest course starting dates:
10/05/2023
Course program
Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā
Professional development education program:
Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā
Uzņēmējdarbiba
Pārvaldes un personāla dokumentu izstrāde un aprite
Professional development education program:
Pārvaldes un personāla dokumentu izstrāde un aprite
Uzņēmējdarbiba
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Specializētie komerckursi:
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Power engineering
Ugunsdrošības prasības būvniecībā
Seminar:
Ugunsdrošība
Būvniecība
10/12/2023
Closest course starting dates:
10/12/2023
Course program
Personāla vadība
Professional development education program:
Personāla vadība
Uzņēmējdarbiba

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.