Programmēšanas tehniķis

Programmēšanas tehniķis

Kvalifikācija: Programmēšanas tehniķis

Vieta: Daugavpils


Papildus informācija: 22135555, info@mcplus.lv


Course program:

Kārtība, kādā novērtē pretendenta profesionālās prasmes Mācību centrā plus:

  • Pretendents iesniedz Mācību centrā plus iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai (iesnieguma paraugs- https://www.ikvd.gov.lv/lv/media/1089/download)

  • Mācību centrs plus nodrošina pretendentam 2 konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām, profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu un citiem ar eksāmenu saistītiem jautājumiem

  • Pretendents sedz Kvalifikācijas eksāmena izmaksas. Kārtojot eksāmenu 12 cilvēku grupā, izmaksas ir sākot no 43 EUR (sākuma summa atkarīga no Kvalifikācijas).

  • Mācību centrs plus organizē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, nodrošinot pretendentam iespēju kārtot eksāmenu tuvākajā laikā, kurš tiek ieplānots Centrā

  • Pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmenā saņēmis vērtējumu, ne mazāku par “5 – viduvēji”, Mācību centrs plus izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību


Similar programs

Profesija vienas dienas laikā!
Aprūpētājs
Aprūpētājs
Sociālā aprūpe
05/14/2024
Closest course starting dates:
05/14/2024
Course program
Profesija vienas dienas laikā!
Building construction technician
Profesija vienas dienas laikā!
Elektromontieris
Elektromontieris
Enerģētika un elektrotehnika
Profesija vienas dienas laikā!
Datorsistēmu tehniķis
Datorsistēmu tehniķis
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.