Projektu vadība ar Microsoft ProjectPlakats_ABI_krasains_REACT-EU_DRUKĀŠANAI.png
(ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

NVA kuponu apmācības programma ir finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem!


Neformālās programmas sasniedzamais rezultāts:

Apskatīt lietojumprogrammas Microsoft Project iespējas projekta plānu izstrādē un pārvaldībā. Kursa apmeklētāji iegūs praktiskas zināšanas un prasmes, kuras būs noderīgas savu vadīto projektu plānošanai, informācijas apkopošanai un projekta gaitas kontrolei ar šī rīka palīdzību.

Neformālās programmas uzdevumi:
1. Nodrošināt ar zināšanām, kas nepieciešamas projektu plānošanā, vadīšanā, kontrolē un novērtēšanā.
2. Iemācīt praktiski risināt projektu veidošanas, optimizēšanas, darba un resursu plānošanas, kā arī risku pārvaldības problēmas.
3. Pilnveidot un attīstīt spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus projekta izstrādes un realizācijas situācijās.

Course program:

Tēmas:
  1. Projektu vadības pamati Microsoft Project darba vide 
  2. Projekta plāna izveidošana 
  3. Uzdevumu izveide un organizēšana 
  4. Darbs ar projekta resursiem 
  5. Projekta plāna pielāgošana 
  6. Projekta plāna informācijas pārvaldība 
  7. Atskaišu sagatavošana ar Microsoft Office Project

Similar programs

Energetics and electrical engineering (Electrician)
Specializētie komerckursi:
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Power engineering
NVA
English (no prior knowledge)
Non-formal education program:
English (no prior knowledge)
English
Accounting computer skills (Horizon or Bilance software)
Non-formal education program:
Accounting computer skills (Horizon or Bilance software)
Computer skills in accounting
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)
Angļu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Russian (no prior knowledge)
Non-formal education program:
Russian (no prior knowledge)
Russian
NVA NVA
DEVOPS- programmatūras izstrādes metode
Non-formal education program:
DEVOPS- programmatūras izstrādes metode
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
BIM arhitektūrā
Professional development education program:
BIM arhitektūrā
Būvniecība
Russian (with prior knowledge)
Non-formal education program:
Russian (with prior knowledge)
Russian

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.