Robotika 6-8 gadus veciem bērniem

Robotika 6-8 gadus veciem bērniem

Robottehnika Early Robotics Lego Wedo 2
Robottehnika City Bots Lego Wedo 2

Mērķis:

  • Sniegt zināšanas un izstrādāt prasmes robotu konstruēšanā, un veidot elementāras programmēšanas pamatus robotu vadībā. Attīstīt izglītojamo loģisko, algoritmisko domāšanu un radošās spējas. Radīt iespēju izglītojamajiem veidoties par vispusīgu attīstītu personību.

Rezultāts:

  • Izglītojamajam attīstītās komunikācijas prasmes, darbojoties komandā.
  • Izglītojamais ieguvis zināšanas par robotu konstruēšanu.
  • Prot noteikt dažādu modeļu konstruktīvās īpatnības, struktūru un mehānismus


Stundu skaits:  48 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas (2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā.

Course program:


Similar programs

NVA NVA
Agile projektu vadība ar Scrum
Non-formal education program:
Agile projektu vadība ar Scrum
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
09/11/2023
Closest course starting dates:
09/11/2023
Course program
Kids
Vācu valodas pamati 1.-4. klase
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klasei(optimalais līmenis)
Angļu valoda 10.-12. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Web solution development
Non-formal education program:
Web solution development
Information technology
NVA NVA
Informācijas sistēmu (IS) izstrādes tehnoloģijas
Non-formal education program:
Informācijas sistēmu (IS) izstrādes tehnoloģijas
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)
Angļu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
NVA NVA
Krāpniecība (kiberuzbrukumu) metodes un sociālā inženierija ikdienā
Non-formal education program:
Krāpniecība (kiberuzbrukumu) metodes un sociālā inženierija ikdienā
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.