Robotika 9-11 gadus veciem bērniem

Robotika 9-11 gadus veciem bērniem

Robottehnika City Bots Lego Wedo 2

Robottehnika Dino Park Lego Wedo 2

Mērķis:

  • Sniegt zināšanas un izstrādāt prasmes robotu konstruēšanā, un veidot elementāras programmēšanas pamatus robotu vadībā. Attīstīt izglītojamo loģisko, algoritmisko domāšanu un radošās spējas. Radīt iespēju izglītojamajiem veidoties par vispusīgu attīstītu personību.

Rezultāts:

  • Izglītojamajam attīstītās komunikācijas prasmes, darbojoties komandā.

  • Izglītojamais ieguvis zināšanas par robotu konstruēšanu.

  • Prot noteikt dažādu modeļu konstruktīvās īpatnības, struktūru un mehānismus


Stundu skaits:  48 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā.

Course program:

  • Attīstīt izglītojamo prasmes darbā ar multimediju un informācijas avotiem.
  • Sniegt zināšanas par dažādu modeļu konstruktīvām īpatnībām, struktūru un mehānismiem.
  • Sniegt zināšanas par robotu konstruēšanas pamatiem ar LEGO konstruktoru, izmantojot uzskates modeļus un shēmas.
  • Attīstīt prasmi darboties grupā, izvērtēt savu un komandas darbu.

Similar programs

Valsts valoda - vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)
Non-formal education program:
Valsts valoda - vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)
Valsts valoda
Grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšana
Professional development education program:
Grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšana
Uzņēmējdarbiba
Tīmekļa vietņu programmēšana un WEB dizaina risinājumu izstrāde
Professional development education program:
Tīmekļa vietņu programmēšana un WEB dizaina risinājumu izstrāde
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Lietvedības ĀBeCe)
Uzņēmējdarbība
10/05/2023
Closest course starting dates:
10/05/2023
Course program
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Specializētie komerckursi:
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Power engineering
English (no prior knowledge)
Non-formal education program:
English (no prior knowledge)
English
NVA
English (no prior knowledge)
Non-formal education program:
English (no prior knowledge)
English
NVA
English (with prior knowledge) (Intermediate)
Non-formal education program:
English (with prior knowledge) (Intermediate)
English
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Specializētie komerckursi:
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Power engineering

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.