Tīmekļa vietņu izstrāde ar Wordpress rīkiem

Tīmekļa vietņu izstrāde ar Wordpress rīkiem
Plakats_ABI_krasains_REACT-EU_DRUKĀŠANAI.png
(ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

NVA kuponu apmācības programma ir finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem!


Neformālās programmas sasniedzamais rezultāts:

Apgūt zināšanas un praktiskas iemaņas neatkarīgi no citiem un atbilstoši savām vajadzībām, instalēt un konfigurēt WordPress, izvēlēties un instalēt WordPress veidnes tīmekļa vietnes noformēšanai, izveidot tīmekļa vietnes lapu struktūru WordPress vidē, pielāgot WordPress lapas vēlamam dizainam un saturam, pielietot WordPress SEO labas prakses, lai piesaistītu vairāk klientu tīmekļa vietnei, izmantot WordPress kategorijas un birkas (tags), pielietot tīmekļa lapu un vietņu sasaistīšanas rīkus.

 

Neformālās programmas uzdevumi:

 • veidot un uzturēt uz lietotāju vērstu tīmekļa vietni;
 • pielietot labas prakses tīmekļa vietnes lietotāja saskarnes un lietotāja pieredzes (UI/UX) principus un metodes tīmekļa vietnes izstrādē;
 • pielietot tehnikas, lai noskaidrotu, ko lietotāji sagaida no izstrādātās tīmekļa vietnes;
 • pielietot tehnikas un metodes, lai izstrādātu tīmekļa vietnes maketa dizainu un interaktīvus prototipus;
 • veidot personas un lietotāju stāstus tīmekļa vietnes prasību nodrošināšanai;
 • organizēt tīmekļa vietnes informāciju lietotājiem atbilstošā un saprotamā veidā;
 • pārliecinieties, ka informācija lietotājiem ir skaidra, pilnīga un pareiza;
 • pielietot saturam piemērotu formātu (teksts, attēls, video, tērzēšanas logs utt.) un sagatavot šo saturu publicēšanai tīmekļa vietnē;
 • instalēt un konfigurēt WordPress;
 • izvēlēties un instalēt WordPress veidnes tīmekļa vietnes noformēšanai;
 • izveidot tīmekļa vietnes lapu struktūru WordPress vidē;
 • pielāgot WordPress lapas vēlamam dizainam un saturam;
 • izmantot WordPress kategorijas un birkas (tags);
 • pielietot tīmekļa lapu un vietņu sasaistīšanas rīkus;
 • pielietot paņēmienus pamatdrošības principu nodrošināšanai tīmekļa vietnes izstrādē;
 • ievērot izstrādē vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības;

Course program:

Tēmas:
 1. Tīmekļa vietnes funkcionalitātes plānošana;
 2. Maketu un prototipu veidošana;
 3. Metodes un tehnikas tīmekļa vietnes prasību vadībai;
 4. Tīmekļa vietnes digitālā satura veidošana;
 5. WordPress sagatavošana darbam;
 6. Tīmekļa vietnes struktūras veidošana WordPress vidē;
 7. Tīmekļa vietnes drošība;

Similar programs

NVA
Datorprogramma AutoCad
Professional development education program:
Datorprogramma AutoCad
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
09/11/2023
Closest course starting dates:
09/11/2023
Course program
NVA NVA
Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
Non-formal education program:
Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Biznesa projektu un komandas vadība
Professional development education program:
Biznesa projektu un komandas vadība
Uzņēmējdarbiba
NVA
English (with prior knowledge) (Intermediate)
Non-formal education program:
English (with prior knowledge) (Intermediate)
English
Building construction technician
Continuing education programs:
Building construction technician
Construction
10/26/2023
Closest course starting dates:
10/26/2023
Course program
Computer hardware diagnostics, repair and software installation
Professional development education program:
Computer hardware diagnostics, repair and software installation
Computer equipment
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Lietvedības ĀBeCe)
Uzņēmējdarbība
10/05/2023
Closest course starting dates:
10/05/2023
Course program
NVA NVA
E-komercijas īstenošanas uzsākšana un aktuālākās tehnoloģijas
Non-formal education program:
E-komercijas īstenošanas uzsākšana un aktuālākās tehnoloģijas
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Profesija vienas dienas laikā!
Aprūpētājs
Continuing education programs:
Sociālā aprūpe
Aprūpētājs

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.