Vācu valodas pamati 5.-7. klase

Mērķi:


Profesionālā palīdzība valodas apguvē;
Pilnveidot klausīšanās un runāšanas prasmes un attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes;
Attīstīt informācijas iegūšanas un vērtēšanas prasmes.
Sekmēt daudzveidīgu valodas modeļu izmantošanu runā.
Attīstīt pareizrunas un pareizrakstības prasmes atbilstoši latviešu literārās valodas normām.
Pilnveidot vārdu krājumu, izmantojot jaunu vārdu un formu darināšanu.Ieguvumi un rezultāts:

1. Tiks padziļināta interese par valodu kā saziņas līdzekli, par vācu kultūru un tradīcijām;
2. Spēja lietot vācu valodu kā domāšanas, izziņas, saziņas un radošās izpausmes līdzekli;
3. Spēja skaidri, saprotami, literāri pareizi un atbilstoši saziņas situācijai paust savas domas, jūtas un uzskatus mutvārdu un rakstu formās;
4. Spēja uztvert, saprast, analizēt un interpretēt informāciju, jēdzienus, faktus un idejas dažādu formātu un žanru tekstos vācu valodā.

Stundu skaits:  62

(2 ak.st. 2 reizes nedēļā)

Course program:

Similar programs

Minimum hygiene requirements for beauty services
Non-formal education program:
Minimum hygiene requirements for beauty services
Hygiene requirements
German (no prior knowledge)
Non-formal education program:
German (no prior knowledge)
German
NVA NVA
Dizaina domāšanas tiešsaistes rīki
Non-formal education program:
Dizaina domāšanas tiešsaistes rīki
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
AutoCad metālapstrādē
Professional development education program:
AutoCad metālapstrādē
Datorzinības un informācijas tehnoloģijas
Sewn products manufacturing technology (Seamstress)
Continuing education programs:
Sewn products manufacturing technology (Seamstress)
Sewn product technology
NVA NVA
Datu izgūšanas pamati ar SQL
Non-formal education program:
Datu izgūšanas pamati ar SQL
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
NVA NVA
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon programmu
Professional development education program:
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon programmu
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)
Angļu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.