Vācu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klase

Vācu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klase

Mērķi:

  • Nostiprināt esošās zināšanas vācu valodā un paplašināt tās; 
  • Pilnveidot klausīšanas, runāšanas prasmes un attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes; 
  • Attīstīt informācijas iegūšanas un izvērtēšanas prasmes; 
  • Sekmēt daudzveidīgu valodas modeļu izmantošanu runā; 
  • Attīstīt pareizrunas un pareizrakstības prasmes atbilstoši valodas normām; 
  • Pilnveidot vārdu krājumu, izmantojot jaunu vārdu un formu darināšanu; 
  • Sagatavot skolēnus valsts centralizētajam eksāmenam vācu valodā; 
  • Paplašināt skolēna iespējas iestāšanai augstskolas programmās Latvijā vai ārzemēs.


Ieguvumi un rezultāti:

  • Skolēns tiek sagatavots B1/B2 eksāmenam vācu valodā;
  • Pārliecinoši lieto vācu sarunvalodu un prot gramatiski pareizi izteikt savas domas rakstiski.


Stundu skaits:  62 ak. st. programma

2 akadēmiskās stundas(2 x 40 min.) 2 reizes nedēļā

Course program:

Programmā iekļautas tēmas, kas atbilst skolas un starptautisko eksāmenu prasībām.

Apmācību procesā skolēni iegūst un pilnveido nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai efektīvi nokārtotu eksāmenu formātam atbilstošus uzdevumus.

Similar programs

Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 10.-12. klasei(optimalais līmenis)
Angļu valoda 10.-12. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Latviešu valodas zināšanu pilnveide 9. klasei
Latviešu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Angļu valodas zināšanu pilnveide 8. - 9. klase (optimālais līmenis)
Angļu valoda 9. klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Fizika 11.-12.klasei
Fizika 10.-12.klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 10.-12. klasei
Kids
Matemātika 11.-12. klasei
Matemātika 11.-12. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
Kids
Matemātika 8.-9. klasei
Matemātika 9. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.