Vācu valodas zināšanu pilnveide 8.-9. klase

Vācu valodas zināšanu pilnveide 8.-9. klase

Mērķi:

Nostiprināt esošās zināšanas vācu valodā un paplašināt tās; Pilnveidot klausīšanas, runāšanas prasmes un attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes; Attīstīt informācijas iegūšanas un izvērtēšanas prasmes; Sekmēt daudzveidīgu valodas modeļu izmantošanu runā; Attīstīt pareizrunas un pareizrakstības prasmes atbilstoši valodas normām; Pilnveidot vārdu krājumu, izmantojot jaunu vārdu un formu darināšanu; Sagatavot skolēnus valsts centralizētam eksāmenam vācu valodā; Paplašināt skolēna iespējas iestāšanai koledžu programmās Latvijā vai ārzemēs.

Ieguvumi un rezultāti:

Skolēns tiek sagatavots 9. klases centralizētam eksāmenam vācu valodā, jūtas psiholoģiski drošāks un pārliecinošāks


Stundu skaits:  62

(2 ak.st. 2 reizes nedēļā)

Course program:

Similar programs

Kids
Latviešu valodas zināšanu pilnveide 5. - 7.klasei
Latviešu valoda 5.-7.klasei
Zināšanu pilnveidošana
Kids
Vācu valodas pamati 1.-4. klase
Kids
Latviešu valoda 1.-4.klasei
Latviešu valoda 1.-4.klasei
Zināšanu pilnveidošana
Kids
Latviešu valodas zinašanu pilnveide 7.-8.klasei
Latviešu valoda 7.-8.klasei
Zināšanu pilnveidošana
Kids
Fizikas pamati 8. - 9.klasei
Fizikas pamati 8.-9.klasei
Zināšanu pilnveidošana mācību jomās
Kids
Exciting math
Exciting math
Zināšanu pilnveidošana

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.