Valsts valoda - Ukrainas civiliedzīvotājiem - pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) #ValodaLVUKR2023

Valsts valoda - Ukrainas civiliedzīvotājiem - pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) #ValodaLVUKR2023


Pieteikšānas links: https://ej.uz/ValodaLVUKR2023__A1

Programmas mērķis:


Izglītības procesa rezultātā, izglītojamajam, kuram latviešu valoda ir svešvaloda, attīstīt klausīšanās, lasīšanas, mutvārdu un rakstveida valodas prasmes savu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai vienkāršās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā, uzturēt vēlmi apzināti kopt valodu.

Mērķa grupa:

Pieaugušie, t.sk. arī nepilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji ar iegūto vidējo izglītību bez latviešu valodas priekšzināšanām (iesācēji).

Programmas uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes:
-          Apgūt mutvārdu izrunas īpatnības, alfabētu;
-          Sniegt zināšanas par vārdu krājumu, kas nepieciešams vienkāršas sarunas uzturēšanai par apgūstamajiem tematiem;
-          Veidot pamatprasmes vienkāršu tekstu lasīšanā;
-          Veidot pamatprasmes vienkāršu tekstu sastādīšanā.
-          Veidot pamatprasmes vārdu rakstīšanā;


Rezultāti:

Sekmīgi apgūstot šo kursu, izglītojamie iegūst nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim:
- pamata līmeņa 1.pakāpe (A1) –iesācējiem. Šajā līmenī tiek sākta jaunas valodas apguve. Tiek apgūtas vienkāršas valodas formas, valodas apgūvējs spēj jautāt un atbildēt uz elementāriem jautājumiem par sevi, dzīvesvietu, pazīstamiem cilvēkiem un viņam pašam piederošām lietām, spēj veidot vienkāršus izteikumus saistībā ar labi zināmiem tematiem un saziņas jomām, lieto ļoti vienkāršus valodas līdzekļus, ierobežotu, nodarbībās apgūtu, konkrētām situācijām atbilstošu frāžu krājumu


Mācību ilgums: 120st.
Mācību sākums: 12.09.2023
Mācību forma: Klātiene, Daugavpils, 18. novembra iela 37A
Mācību norises laiks: Otr., Ceturt. no plkst. 17.30-21.10


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Valsts valodas saturu atbild Profesionālās tālākizglītības centrs “Mācību centrs plus”.

 #ValodaLVUKR2023    


Course program:

Tēmas:

Iepazīšanās.
Es esmu. Alfabēts.
Skaitļi.
Pulkstenis.
Nedēļa.
Mēneši .
Šodien, vakar, rīt.
Krāsas.
Ģimene.
Es darbā. Profesija.
Valstis un valodas.
Darbojamies.
Veikalā.
Darbības.
Augļi un pārtikas produkti.
Gadalaiki un laiks (laikapstākļi).
Māja, manas mājas.
Virtuvē.
Pilsētā.
Dabā.

Similar programs

Construction works (Paver)
Continuing education programs:
Construction works (Paver)
Construction
NVA NVA
Programmēšanas pamati PYTHON valodā
Non-formal education program:
Programmēšanas pamati PYTHON valodā
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
09/22/2023
Closest course starting dates:
09/22/2023
Course program
Web solution development
Non-formal education program:
Web solution development
Information technology
German (no prior knowledge)
Non-formal education program:
German (no prior knowledge)
German
NVA NVA
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon programmu
Professional development education program:
Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon programmu
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Kids
Minecraft 5. klasei
German (with prior knowledge)
Non-formal education program:
German (with prior knowledge)
German

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.