Vasaras IT nometne 3.maiņa

Vasaras IT nometne 3.maiņa
Tematika: Robotika un Minecraft

Nometnes norises vieta: Tautas iela 59, Daugavpilī (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs telpās)

Vecums: 7 - 12 gadi

Nometnes mērķis:
- izveidot skolēnu priekšstatu par Minecraft Education Edition mehānismiem, struktūru un komandu blokiem, kā arī programmēšanu;
- iepazīstināt ar programmēšanu uz Minecraft Building programmas pamatā;
- dažādu mehānismu modelēšanas iemaņu apgūšana, iepazīšanas un iemaņu apguvē darbam ar specializētiem blokiem;
- prasmju attīstība uzdevumu risināšanai no robottehnikas sacensību reglamenta uz Lego Wedo 2,0 konstruktora bāzes;
- veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību sporta un radošajās nodarbībās, radot priekšstatu par veselīgu un vispusīgu dzīvesveidu un personību.


Maiņas:
3. maiņa: 17.07.2023. - 04.08.2023.

Cena par maiņu - 330.00 EUR

 Nometnes aktivitātes.
 • Sava Lego WeDo 2,0 robota izgatavošana
 • Programmēšanas pamati
 • Robotu sacensības
 • Komandu spēles svaigā gaisā
 • Intelektuālās un atjautības spēles
 • Teatrāli un muzikāli priekšnesumi
 • Robotu apmācība gudrajām komandām
 • Ekskursijas

Pieteikties var rakstot uz e-pastu: berni@mcplus.lv vai zvanot par tālruni 22135555

Course program:

 • Darbs ar komandas un struktūras blokiem,iepazīšanās ar redstones un sviru nozīmi un vienkāršo mehānismu izveidošana ar tiem, redstones bloku izmantošana Minecraft EE.
 • Izskatīt robota mehānisko mezglu mijiedarbības ar elektroniskām un optiskām iekārtām. 
 • Attīstīt atbildību, saskarsmes prasmes un iemaņas plānot un organizēt savu darbību individuālā un kolektīvā darbā.
 • Saņemt kritiskās domāšanas iemaņas nestandartā situācijās un attīstīs radošās spējas. 
 • Iegaumēt algoritmizācijas un programmēšanas pamatus.
 • Attīstīt savas iemaņas matemātikas, fizikas, konstruēšanas un programmēšanas jomās. 
 • Iepazīstināt bērnus ar lietotāju programmām google-prezentācijas.
 • Izpildīt darbus OneDrive platformā.

Similar programs

Kids
Matemātika 11.-12. klasei
Matemātika 11.-12. klasei
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem
Microsoft Word
Non-formal education program:
Microsoft Word
Computer science
Kids
Vācu valodas pamati 1.-4. klase
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Specializētie komerckursi:
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Power engineering
NVA
English (with prior knowledge) (Intermediate)
Non-formal education program:
English (with prior knowledge) (Intermediate)
English
Pārvaldes un personāla dokumentu izstrāde un aprite
Professional development education program:
Pārvaldes un personāla dokumentu izstrāde un aprite
Uzņēmējdarbiba
Sewing and decorative products manufacturing technology
Non-formal education program:
Sewing and decorative products manufacturing technology
Sewn product technology
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Continuing education programs:
Energetics and electrical engineering (Electrician)
Power engineering
10/11/2023
Closest course starting dates:
10/11/2023
Course program
Biznesa projektu un komandas vadība
Professional development education program:
Biznesa projektu un komandas vadība
Uzņēmējdarbiba

This website uses cookies for personalization content, subsequent advertising of our services, and collecting statistics on website usage.